EĞİTİM.ÖĞRETİM.ÖĞRENME.

Eğitimi ve gelişimi ele alırken konuya ilişkin kavramlara değinmenin iyi olabileceğini düşündüm. Sıklıkla birbirinin yerine kullanılan eğitim ve öğretim kavramlarının farkını biliyor muyuz? Öğrenme nedir? Kısaca göz atalım. Eğitim sözcüğü, “eğmek” fiilinden gelmesi ve tarihsel süreçte “talim ve terbiye” sözcükleri ile birlikte anılması kavramın insanı eğip büken bir etkinlik olarak görmemizi sağlamıştır.(Akar, 2016, s:1) Eğitim,“EĞİTİM.ÖĞRETİM.ÖĞRENME.” yazısının devamını oku

YAŞAM BOYU GELİŞİM

“Yaratıcı Drama Yöntemi ile Yaşama Boyu Gelişim!” diyorum; çünkü Yaratıcı drama yöntemi ile öğrenmenin kalıcılığına ve verimliliğine inanıyorum. Doğum öncesi anne karnında başlayan hayat yolculuğumuz son buluncaya dek gelişimin sürdüğüne inanıyorum. Benim görüşüm bir yana, gelişim alanında yapılan çalışmalara baktığımızda da gelişim dönemlerini ele alan kuramcıları görmek mümkündür. Kimi kuramcılar gelişim dönemlerini yaşa göre kimileri“YAŞAM BOYU GELİŞİM” yazısının devamını oku

YARATICI DRAMANIN TARİHÇESİ

Bir yöntem olarak dramanın eğitim alanında kullanımına 1900’lü yıllarda rastlanılmaktadır. Yaratıcı drama kavramını “Eğitimde Drama” olarak ele alan İngiliz ve “Oyun Pedagojisi” olarak tanımlayan Alman ekolü mevcuttur. Yaratıcı drama alanında ilk uygulamaları yapan isim olarak karşımıza İngiliz eğitimci Harriet Finlay-Johnson (1871-1956) çıkmaktadır. Caldwell Cook (1886-1939) öğrenci merkezli eğitim-öğretim üzerine bir uygulama modeli ortaya koymuş ve“YARATICI DRAMANIN TARİHÇESİ” yazısının devamını oku

YARATICI DRAMA NEDİR?

Yaratıcı drama hem kendi başına bir disiplin hem de disiplinlerarası alanda uygulanabilecek bir yöntemdir. Eğitim müfredatlarında çok önemli bir yeri olan ve sıklıkla duyduğumuz yaratıcı dramanın genel amacı, “Çocukların, ergenlerin ve gençlerin canlandırmalar yoluyla bir bilinçlenme ve kültürlenme süreci içerisinde, her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen, bunu geliştirebilen, ifade gücü ve“YARATICI DRAMA NEDİR?” yazısının devamını oku