EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Hedef dediğimiz zaman yetiştirilecek bireyde bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırabilir istendik özellikler kastedilir. Eğitim-öğretimde hedefler basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı (taksonomik) olarak sıralanır. Bu anlamda en uygun sınıflandırma BLOOM tarafından yapılmıştır.  Buna göre hedeflerin aşaması şu şekildedir: BLOOM TAKSONOMİSİ A)    BİLİŞSEL (Kognitif) ALAN: Bilginin edinilmesi ve uygulanması ile“EĞİTİMİN HEDEFLERİ” yazısının devamını oku

YARATICI DRAMANIN TARİHÇESİ

Bir yöntem olarak dramanın eğitim alanında kullanımına 1900’lü yıllarda rastlanılmaktadır. Yaratıcı drama kavramını “Eğitimde Drama” olarak ele alan İngiliz ve “Oyun Pedagojisi” olarak tanımlayan Alman ekolü mevcuttur. Yaratıcı drama alanında ilk uygulamaları yapan isim olarak karşımıza İngiliz eğitimci Harriet Finlay-Johnson (1871-1956) çıkmaktadır. Caldwell Cook (1886-1939) öğrenci merkezli eğitim-öğretim üzerine bir uygulama modeli ortaya koymuş ve“YARATICI DRAMANIN TARİHÇESİ” yazısının devamını oku

YARATICI DRAMA NEDİR?

Yaratıcı drama hem kendi başına bir disiplin hem de disiplinlerarası alanda uygulanabilecek bir yöntemdir. Eğitim müfredatlarında çok önemli bir yeri olan ve sıklıkla duyduğumuz yaratıcı dramanın genel amacı, “Çocukların, ergenlerin ve gençlerin canlandırmalar yoluyla bir bilinçlenme ve kültürlenme süreci içerisinde, her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen, bunu geliştirebilen, ifade gücü ve“YARATICI DRAMA NEDİR?” yazısının devamını oku