EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Hedef dediğimiz zaman yetiştirilecek bireyde bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırabilir istendik özellikler kastedilir. Eğitim-öğretimde hedefler basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı (taksonomik) olarak sıralanır. Bu anlamda en uygun sınıflandırma BLOOM tarafından yapılmıştır.  Buna göre hedeflerin aşaması şu şekildedir: BLOOM TAKSONOMİSİ A)    BİLİŞSEL (Kognitif) ALAN: Bilginin edinilmesi ve uygulanması ile“EĞİTİMİN HEDEFLERİ” yazısının devamını oku