YARATICI DRAMA YÖNTEMİ İLE İLETİŞİM

Herkese merhaba, “Yaratıcı Drama Yöntemi ile Reklamcılık” atölyemizden sonra iletişim atölyemizi de gerçekleştirdik. İletişim nedir, etkili iletişim nedir? Alıcı-kaynak arasındaki bilgi aktarımı sürecinden sonra iletişim sorumluluğumuz bitiyor mu? İletişim çatışmalarına farkındalık geliştirebilmemiz nasıl mümkün? Beden dilinin ve sözsüz iletişimin hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? İletişim bizim için ne ifade ediyor? sorularının cevaplarını çeşitli oyunlar ve“YARATICI DRAMA YÖNTEMİ İLE İLETİŞİM” yazısının devamını oku

YARATICI DRAMA YÖNTEMİ İLE REKLAMCILIK

Herkese merhaba, geçtiğimiz hafta sonu ilk seminerimizi gerçekleştirdik. Kurumsal iletişim ve marka yönetimine ilişkin reklamcılık kariyerimde ilerlerken Yaratıcı Drama Liderliği programından mezun olarak iki başlı ilerlediğim kariyer yolumda “Bu alanda proje yaparak ne iyi etmişim!” dediğim çok keyifli bir atölyeydi. Yaratıcı Dramaya ilişkin ilk adımımı kişisel gelişime yönelik yaşantı atölyelerinden önce mesleki birikimimle harmanlamak istemiştim“YARATICI DRAMA YÖNTEMİ İLE REKLAMCILIK” yazısının devamını oku

YARATICI DRAMANIN ÖGELERİ VE AŞAMALARI

İlk yazımda yaratıcı drama kavramına dair genel bir paylaşımda bulunmuştum. Biraz daha detaylıca ele almamız gerekirse yaratıcı dramanın bileşenlerine/ögelerine bakalım. Yaratıcı dramanın ögelerini eğitmen, grup, konu/tema, çeşitli teknikler (rol oynama, doğaçlama), yaşantı-tecrübe, oyunsu süreçler ve canlandırmalar oluşturur. (Adıgüzel, 2019) Yaratıcı dramanın aşamaları ise eğitmen tarafından çalışma programının oluşturulmasından uygulanıp değerlendirilmesine kadar olan bütün süreci kapsar.“YARATICI DRAMANIN ÖGELERİ VE AŞAMALARI” yazısının devamını oku

ÖĞRENME

Öğrenme nedir? Öğrenme, tekrar ve yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen değişikliklerdir. Davranışlar genel olarak doğuştan gelen davranışlar (içgüdüsel, refleksif), geçici davranışlar (öğrenme kabul edilmez, hastalık, ilaç vb. etkenlerle oluşur) ve sonradan kazanılan davranışlar (öğrenme ürünü) olmak üzere üçe ayrılır. Öğrenmenin hangi şartlarda nasıl gerçekleştiğini; öğrenme sürecinin nasıl işlediğini ve ilkelerini belirleyen bilime ise öğrenme psikolojisi“ÖĞRENME” yazısının devamını oku

EĞİTİM.ÖĞRETİM.ÖĞRENME.

Eğitimi ve gelişimi ele alırken konuya ilişkin kavramlara değinmenin iyi olabileceğini düşündüm. Sıklıkla birbirinin yerine kullanılan eğitim ve öğretim kavramlarının farkını biliyor muyuz? Öğrenme nedir? Kısaca göz atalım. Eğitim sözcüğü, “eğmek” fiilinden gelmesi ve tarihsel süreçte “talim ve terbiye” sözcükleri ile birlikte anılması kavramın insanı eğip büken bir etkinlik olarak görmemizi sağlamıştır.(Akar, 2016, s:1) Eğitim,“EĞİTİM.ÖĞRETİM.ÖĞRENME.” yazısının devamını oku

YAŞAM BOYU GELİŞİM

“Yaratıcı Drama Yöntemi ile Yaşama Boyu Gelişim!” diyorum; çünkü Yaratıcı drama yöntemi ile öğrenmenin kalıcılığına ve verimliliğine inanıyorum. Doğum öncesi anne karnında başlayan hayat yolculuğumuz son buluncaya dek gelişimin sürdüğüne inanıyorum. Benim görüşüm bir yana, gelişim alanında yapılan çalışmalara baktığımızda da gelişim dönemlerini ele alan kuramcıları görmek mümkündür. Kimi kuramcılar gelişim dönemlerini yaşa göre kimileri“YAŞAM BOYU GELİŞİM” yazısının devamını oku

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Hedef dediğimiz zaman yetiştirilecek bireyde bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırabilir istendik özellikler kastedilir. Eğitim-öğretimde hedefler basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı (taksonomik) olarak sıralanır. Bu anlamda en uygun sınıflandırma BLOOM tarafından yapılmıştır.  Buna göre hedeflerin aşaması şu şekildedir: BLOOM TAKSONOMİSİ A)    BİLİŞSEL (Kognitif) ALAN: Bilginin edinilmesi ve uygulanması ile“EĞİTİMİN HEDEFLERİ” yazısının devamını oku

YARATICI DRAMANIN TARİHÇESİ

Bir yöntem olarak dramanın eğitim alanında kullanımına 1900’lü yıllarda rastlanılmaktadır. Yaratıcı drama kavramını “Eğitimde Drama” olarak ele alan İngiliz ve “Oyun Pedagojisi” olarak tanımlayan Alman ekolü mevcuttur. Yaratıcı drama alanında ilk uygulamaları yapan isim olarak karşımıza İngiliz eğitimci Harriet Finlay-Johnson (1871-1956) çıkmaktadır. Caldwell Cook (1886-1939) öğrenci merkezli eğitim-öğretim üzerine bir uygulama modeli ortaya koymuş ve“YARATICI DRAMANIN TARİHÇESİ” yazısının devamını oku

YARATICI DRAMA NEDİR?

Yaratıcı drama hem kendi başına bir disiplin hem de disiplinlerarası alanda uygulanabilecek bir yöntemdir. Eğitim müfredatlarında çok önemli bir yeri olan ve sıklıkla duyduğumuz yaratıcı dramanın genel amacı, “Çocukların, ergenlerin ve gençlerin canlandırmalar yoluyla bir bilinçlenme ve kültürlenme süreci içerisinde, her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen, bunu geliştirebilen, ifade gücü ve“YARATICI DRAMA NEDİR?” yazısının devamını oku